אסטרטגיה דחיינות - עבודה במקצבים

עבודה עם דחיינות - עבודה במקצבים - חלקים 


אחת האסטרטגיות החשובות לעבודה עם דחיינות זה עבודה בחלקים.

הרעיון


הרעיון הוא להקדיש זמן קצר, קצוב, לעבודה על מטלה ראשית, ולאחר מכן לעשות מנוחה או עבודה שהיא מנוחה לזמן קצר נוסף. 

מיד אחרי זה להקדיש זמן קצוב לעבוד לעבוד על המטלה הראשית לזמן קצוב, ומיד אחרי זה לעשות הפסקת מנוחה של מספר דקות.

הרעיון הוא עבודה במנות קטנות ומנוחה לזמן קצוב. 

כאשר מסיימים, יש להחליט מייד מה השלב הבא. כך שכאשר יש לכם את הזמן הבא, עליכם 
Comments