אזורים בחיים שיש נטיה לדחות בהם והתמודדות איתןתחומים בחיים בהם יש נטיה לדחינות

ישנם תחומים בחיים שבהם יש נטיית יתר לדחיינות.

בחלק זה של האתר נמפה את האזורים הללו, ונתן התייחסות כללית כיצד לעבוד עם הדחיינות. 

אזורים כגון
  • מטרות
  • משפחה
  • קריירה
  • זוגיות
  • כספים