דחיינות נפגשת עם לימודים


חלק זה יעסוק בנושא של דחיינות ולימודים. 
אוניברסיטאים ואחרים

בין השאר ניתן טיפים בנושאים הבאים

§         לעשות איבחון

§         לקבל הקלות במבחנים

§         לקבל קורסים חינם ולהשתמש בהם

§         מדובר על יותר מ 30 נקודות במבחנים

§         לקבל עזרה נוספת

§         להתייחס ללימוד כאל ללמוד לחיים איך להתמודד עם ה ADD, דחיינות, ובעיות קשב.