ניירת: להפסיק לדחות את סידורי הניירת


בחלק הזה נסביר כיצד לסדר את הניירת בבית. 
כיצד להפסיק לדחות את סיודרי הניירת
מה לשמור, מה לא לשמור וכד'.